Privacy Statement

Privacy statement English

when you contact me via the contact form, I will save your message and email address to exchange messages with you. This data can be kept unless you ask me to delete it by email.

I have no interest in exchanging this data with third parties.

Privacy statement Nederlands

wanneer je mij contacteert via het contactformulier zal ik je bericht en email adres bewaren om berichten met je uit te wisselen. Deze gegevens kunnen bijgehouden worden tenzij je me per email vraagt om ze te verwijderen. 

Ik heb geen enkele interesse om deze gegevens uit te wisselen met derden.